Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Pályázó!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön a thyssenkrupp Components Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113 Budapest, Daróczi út 1-3.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-887088; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban Adatkezelő) által meghirdetett álláspályázatra benyújtotta a jelentkezését, úgy az Ön által szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, amelyet a pályázat benyújtásával adott meg. Adatkezelő kizárólag az Ön által szolgáltatott adatokat kezeli, egyéb forrásból Önről nem gyűjt adatot.

Az adatkezelés célja egy önéletrajzokból és munkavállalói pályázatokból álló adatbázis létrehozása és az adatbázisban szereplő pályázók adatainak kezelése az Adatkezelőnél vagy valamely kapcsolt vállalkozásánál munkaviszony létesítése és kapcsolattartás céljából. Az Ön által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatokat az Adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelés céljának megszűnéséig kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy Önnek az Adatkezelő székhelyére küldött levélben vagy a career.hun@thyssenkrupp.com e-mail címen az Adatkezelőnél bármikor lehetősége van

(i)            hozzájárulását visszavonni;

(ii)           hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni;

(iii)          személyes adatai kezelése ellen az Inf.szab.tv. által meghatározott esetekben tiltakozni;

(iv)          tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;

(v)           adatainak helyesbítését, módosítását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, zárolását kérni;

(vi)          jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni; és

(vii)         követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.


Adattovábbítás

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az adatfeldolgozási célú adattovábbítás, továbbá a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével, csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személyek részére. Az adatokat az Adatkezelő dolgozóin ill. adatfeldolgozóin kívül az Ön hozzájárulása hiányában mások nem ismerhetik meg.

Az Önről felvett adatokat az Adatkezelő különböző keresési paraméterekkel használható számítógépes adatbázisban fogja kezelni, és időről-időre megkeresheti Önt az adatbázisban kezelt adatok naprakészségének biztosítása céljából, illetve álláspályázatokkal kapcsolatban.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés minden tekintetben megfelel a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak és az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek.

Please publish modules in offcanvas position.