Rendszerbiztonság

Az ötlettől az implementáción és a tesztelésen keresztül a gyártásig részt veszünk minden fejlesztési folyamatban, hogy a létrejövő műszaki tartalom biztonságos rendszerré álljon össze, mire az autó gyártása megkezdődik.

mainheader_szoftverfejlesztes_780x325.jpg

Szoftverfejlesztés

Az osztály feladata a vevői követelmények és a rendszerkoncepciók alapján a beágyazott szoftver specifikálása és megvalósítása.

Miért érdekes a munkánk?

Osztályunkon a rendszerszintű szemlélet és a részletes ismeretek egyaránt fontosak, hiszen arról gondoskodunk, hogy a kormányrendszer ne okozhasson balesetet az autó használata közben, még akkor sem, ha meghibásodik. Ehhez nem csupán a kormányrendszerünket vesszük figyelembe, hanem az autó többi komponensével történő együttműködést is. Az ISO26262 szabvány adja meg a keretrendszert a munkánkhoz, de a műszaki tartalomra nem fogalmaz meg megkötéseket, ezért tulajdonképpen „szabad kezünk van” olyan műszaki tartalom fejlesztésében, amelyről az ISO26262 által felsorolt eszköztárral bebizonyítható, hogy biztonságos.
Az ötlettől az implementáción és a tesztelésen keresztül a gyártásig részt veszünk minden fejlesztési folyamatban, hogy a létrejövő műszaki tartalom biztonságos rendszerré álljon össze, mire az autó gyártása megkezdődik. A munkánk az előfejlesztés támogatásával kezdődik, de nem ér véget a sorozatgyártás megkezdésével. A már utakon lévő rendszerekből nyert adatok és tapasztalatok felhasználásával ugyanis még jobbá tesszük a következő rendszereink képességeit. Az elérhető legmodernebb technológiákkal lépést tartva hibatűrő rendszereket fejlesztünk.

A szervezetben betöltött szerepünk

 

Osztályunk a cég összes többi részlegével kapcsolatban van, hiszen részt veszünk az előfejlesztésben, a koncepciók létrehozásában, támogatjuk az implementációt, a gyártást és a különböző ellenőrzéseket, teszteket. Emellett részt veszünk a termék gyártás utáni utógondozásában, valamint kapcsolatot tartunk az autógyártókkal és beszállítóinkkal is.

Bővebben a munkáról


Az előfejlesztés során olyan műszaki megoldások biztonságosságán dolgozunk, amelyek a távolabbi jövőben kerülnek majd csak az utakra. Amikor beérkezik egy megrendelés egy autógyártótól, az előfejlesztés során megalkotott koncepciókat valósítjuk meg, ültetjük át a gyakorlatba úgy, hogy az biztonságos, sorozatgyártásra alkalmas, és a vevői követelményeknek megfelelő legyen.

Az autógyártótól érkező, jármű szintű biztonsági követelményeknek teljes egészében és bizonyíthatóan megfelelő rendszert kell készítenünk. Ehhez rendszer szintű koncepciót alkotunk, utána ezt a különböző funkciókra és komponensekre részletesen kidolgozzuk. A koncepciókban dokumentált design megvalósításához részletes követelményeket adunk a fejlesztőknek, akik ezeket alkalmazva alkotják meg a funkciókat és komponenseket, egészen a tényleges hardware és software implementációig.

Azt, hogy a megalkotott koncepciók és követelmények helyesek és helyesen lettek megvalósítva, analízisekkel, review-kal, szimulációkkal és tesztekkel ellenőrizzük.

A fejlesztési folyamat során egyeztetünk az autógyártóval és a beszállítóinkkal is, hogy a megalkotott koncepciók jármű szinten biztonságos rendszerré álljanak


Tevékenységeink

A vevői safety követelmények feldolgozása, integrálása a Safety Goals, Functional Safety Requirements és Technical Safety Requirements levezetési láncolatba. A hardware és a software fejlesztőkkel együttműködve támogatást nyújtunk a Hardware Safety Requirementek és a Software Safety Requirementek létrehozásához is.
Button Text
Functional Safety Concept és Technical Safety Concept létrehozása, diagnosztikák részleteinek specifikálása a Global Diagnostic Matrixban. A safety conceptek létrehozásába beletartozik a Functional Safety Requirements és Technical Safety Requirements létrehozása is.
A Dependent Failure Analysis (DFA), amely segítségével az úgynevezett dependent failure-ök (common cause failure, cascading failure) szisztematikus felkutatását végezzük, és dokumentáljuk a megelőzésükre hozott ellenintézkedéseket.

Ezek az analízisek is rendszerszintű hatásokat vizsgálnak, de a vizsgálat tárgya a Hardware, hibátlanul működő Software-t feltételezve.

  • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA): ez egy induktív módszertan, amelynek során az SC FMEA-ban az úgynevezett Detailed Component Architecture funkcionális hibamódjainak rendszerszintű hatásait vizsgáljuk. Ezáltal a Technical Safety Concept helyességét és teljességét tudjuk ellenőrizni. A hardware fejlesztők kiegészítik az FMEA fájlt egy még részletesebb szinttel, az alkatrészek hibamódjaival, ezzel együtt kialakul a HW FMEA. A HW FMEA a hardware szisztematikus hibamódjainak elemzésével tartalmazza a Design FMEA-t, a random hardware hibamódok kielemzésével pedig segíti az FMEDA elkészítését.
  • Failure Modes, Effects, and Diagnostics Analysis (FMEDA): ez egy induktív módszertan, amelynek során kiszámítjuk a hardware metrikákat. Az összes alkatrész összes random hardware hibamódja szerepel benne, mindegyikhez társul egy failure rate érték. Megvizsgáljuk, hogy az adott hibamódnak milyen rendszerszintű hatása van, és ha veszélyes hibát tud okozni, akkor azt is megvizsgáljuk, hogy az adott hibamódhoz tartozó failure rate hány százalékát tudjuk diagnosztikával lefedni, azaz, a rendszer működése során automatikusan érzékelni és kezelni.
  • Fault Tree Analysis (FTA): ez egy deduktív módszertan, amelynek során a rendszerszintű hatásból kiindulva keressük azokat a hibamódokat és hibamód kombinációkat, amelyek elvezethetnek a vizsgált rendszerszintű hatásig. A rendszerszintről kiindulva az egyre részletesebb funkcionális felbontás felé haladunk, és logikai kapuk segítségével ábrázoljuk a hibamódok közötti összefüggéseket. Ezzel az analízissel is a Technical Safety Concept helyességét és teljességét tudjuk ellenőrizni, valamint lehetőséget ad a dependent failure-ök feltárására is, amelyeket azután a DFA-ban kezelünk.


Ez az analízis is rendszerszintű hatásokat vizsgál, de a vizsgálat tárgya a software, hibátlanul működő hardware-t feltételezve.

  • Software Safety Analysis (SWSA): ez egy komplex módszertan a software szisztematikus hibák és koncepcionális hiányosságok feltárására. A software komponenseket vizsgáljuk meg, de nemcsak önmagukban, hanem a többi software komponenssel történő együttműködésüket tekintve is. A Hardware-Software Interface-ről kiindulva látható, hogy mely software komponens mely hibamódja tud veszélyes, rendszerszintű hibát okozni. Ezután megvizsgáljuk, hogy az adott software komponens belsejében megfelelő mértékű lépések történtek-e az adott hibamód megelőzéséhez. Ha az egyébként hibátlanul megtervezett software komponens működését el tudja rontani valamelyik bemenete, akkor a vizsgálat tovább lép az adott bemenetet adó software komponensre, hogy annak a belső hibáit és a bemenetet adó komponenseit is megvizsgáljuk. Ezáltal feltérképezzük a teljes láncolatot, azonosítunk és megvizsgálunk minden safety kritikus software komponenst.

 

 

Támogatjuk a workproduct-ok verifikációját, részt veszünk review-kon, segítjük a hardware, software és system szintű teszteket egészen a járműves tesztekig.
Részt veszünk a vevőkkel és a beszállítókkal folytatott safety szakmai megbeszéléseken. A vevők és az assessor-ok számára prezentáljuk a safety koncepciókat és analíziseket, illetve a cég többi részlegét is támogatjuk a saját témakörük safety vonatkozásainak prezentálásában.

Részt veszünk a pályázat kidolgozásában és a megfelelő architektúra meghatározásában. Prezentáljuk a safety koncepciókat a vevő számára, és megválaszoljuk a safety-vel kapcsolatos kérdéseit. Előzetes kalkulációkat vagy becsléseket végzünk, amennyiben szükséges.

Please publish modules in offcanvas position.